Tiiveysmittaus antaa tuloksia, joilla voi parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, lisätä asumismukavuutta, pitää rakenteet kunnossa ja nostaa rakennuksen arvoa.

Tiiveysmittaus on laadunvarmistusmenetelmä, jolla varmistetaan rakennuksen energiatehokkuus sekä rakenteiden kosteustekninen toiminta. Hatarassa rakennuksessa sisäilmaan sitoutunut kosteus kulkeutuu vuotavan ilmavirran mukana ulos ja tiivistyy rakenteeseen aiheuttaen kosteusvaurioita. Ilmavuodot aiheuttavat myös lisääntyvää lämmityksen tarvetta ja kulutusta. Ilmavuotojen estämisellä voidaan säästää jopa puolet rakennuksen lämmitysenergiasta.

Hallitsemattomat ilmavuodot rakenteisiin on estettävä, jotta vältytään rakenteiden kosteus- ja homevaurioriskeiltä. Kylmän ulkoilman virtaaminen sisätiloihin aiheuttaa myös vedon tunnetta. Rakennuksen hyvä ilmanpitävyys parantaa sisäilman laatua sekä asumisviihtyvyyttä, koska vedontunne vähenee ja mahdollisten homeiden, epäpuhtauksien ja hajujen kulkeutuminen sisäilmaan vähenee.

Ilmavuodot aiheuttavat myös hajuhaittoja. Kerros- ja rivitaloissa ilmavuoto voi ilmetä esimerkiksi ruoan- tai tupakanhajun kulkeutumisena huoneistosta toiseen.

Tiiviillä rakentamisella voidaan estää myös radonin pääsy sisäilmaan.

Katso hinnoitteluesimerkki »

Ilmavuotojen paikannus

Uudisrakennuksessa on Ilmavuotojen paikannus hyvä tehdä ennen pintojen levytystä eli höyrynsulkujen ollessa vielä näkyvillä. Kaikki läpiviennit tulee olla tehtynä ja tiivistettynä ennen tutkimusta.
Tällöin voidaan löytyneet ilmavuodot vielä korjata helposti ja saadaan rakennukselle mahdollisimman hyvä tiiveys ja energiatehokkuus.

Tiiveysmittaus suoritetaan standardin SFS-EN 13829 mukaisella, kalibroidulla Blower Door-laitteistolla, jolla muodostetaan rakennukseen tai asuntoon 50Pa alipaine. Laitteisto mittaa kuinka monta kertaa mitattavan kohteen ilmatilavuus vaihtuu tunnissa (ilmavuotoluku n50 ja q50).

Tiiveysmittaus omakotitalossa vie noin 3 - 4 tuntia.

Tiiveysmittaus on energiatehokkaan rakentamisen laadunvalvontaa

Tiiviissä talossa on mukavaa, terveellistä ja edullista asua

Varmista talosi laatu ja tilaa tiiveysmittaus sekä ilmavuotojen paikannus.

Mittaustuloksesta annamme kirjallisen tiiveysmittausraportin.

Katso hinnoitteluesimerkki »

Suurten rakennusten tiiveysmittaus

Suurten rakennusten tiiveysmittauksessa muodostamme alipaineen useammilla Blowerdoor-laitteistoilla. 
Suurten rakennusten ja vaativien kohteiden mittauksia olemme suorittaneet 300 000m3 asti.

Referenssejä mittaamistamme suurista kohteista »

Tiiveysmittaus Helsinki, Espoo ja Vantaa - pyydä tarjous!