Merkkiainekoe on tutkimusmenetelmä, jossa selvitetään rakenteen sisällä ja rakenteen läpi tapahtuvia ilmavirtauksia erityistä kaasua ja mittalaitteita käyttäen.

Rakenteista sisäilmaan tapahtuvilla ilmavuodoilla on merkittävä vaikutus rakennuksen sisäilman laadulle. Erityisesti tämä korostuu silloin, jos rakennuksessa tai rakenteissa on ongelmia mikrobiperäisten epäpuhtauksien, VOC-yhdisteiden, PAH-yhdisteiden, kuitujen, kuitumaisten haitta-aineiden tai hajujen kanssa. Hallitsemattomat ilmavirtaukset voivat kuljettaa näitä epäpuhtauksia sisäilmaan, jossa ne voivat aiheuttaa haittaa rakennuksen käyttäjälle.

Rakenteiden sisällä olevia epäpuhtauksia ei ole aina mahdollista poistaa, joten niiden kulkeutumista voidaan estää korjaamalla rakenteiden ilmavuodot. Merkkiainekoetutkimukset ja korjausratkaisut ovat aina kohdekohtaisesti suunniteltava, jotta haitalliset epäpuhtaudet saadaan estettyä toivotulla tavalla.

Merkkiainekokeilla voidaan havaita hyvinkin pieniä yksittäisiä ilmavuotoja ja saatua tietoa voidaan käyttää mm. sisäilmaongelmien selvittämisessä, korjaussuunnittelun lähtötietona ja laadunvarmistuksessa niin korjaus-, kuin uudisrakentamisessakin. Merkkiainekokeilla saatua tutkimustietoa voidaan hyödyntää myös suunnittelun lähtötietona rakennuksen energiatalouden parantamiseksi suoritettavien korjausten yhteydessä.

Käytämme merkkiainekokeessa Typpi-vety-seosta (N295%, H25%) jossa havainnoitava aine on vety. Typpi laimentaa vetypitoisuuden syttymisrajan alapuolelle ja tekee seoksesta käyttöturvallisen. Merkkiainekokeissa käytettävä kaasuseoksen pitoisuus on niin pieni, että kaasuseosta on turvallista käsitellä suljetuissa tiloissa. Seoksella ei ole huonelämpötilassa räjähdys- tai syttymisvaaraa. Vety on väritön, myrkytön ja hajuton kaasu. Vety on ilmakehän kaasuista kevein ja laimenee ilmaan nopeasti.

Rakenteiden ilmavuotojen paikantamisen lisäksi merkkiainekokeella voidaan tutkia mm. hajuhaittoja, viemäreiden tiivisteiden ja liitosten kuntoa, radonvuotojen kulkeutumisia, ilmanvaihtokanavien tiivisteiden ja liitosten kuntoa sekä ilmanvaihdon tehokkuutta, savuhormeja ja savukaasujen kulkeutumista sekä ilmarakojen ja tuuletusvälien toimivuutta.

Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein suoritetaan RT 14-11197 ohjeen mukaisesti.Välipohjarakenteessa on havaittu olevan mikrobikasvustoa. Välipohjaan poratusta reiästä lasketaan merkkiainetta välipohjarakenteeseen ja tutkitaan epäpuhtauksien vuotoreittejä sisäilmaan.

Kohteen asukkaat ovat oireilleet ja ulkoseinärakenteen eristeestä on löytynyt pieni määrä itiökasvustoa. Merkkiaine lasketaan ulkoseinän eristetilaan ja sisäpuolelta tutkitaan merkkiaineen kulkeutumista ja kulkureittejä sisätiloihin.

Uudisrakennuksen laaduntarkkailu. Merkkiainetta lasketaan seinärakenteeseen, jotta voidaan todeta rakenteen olevan tiivis.

Typpi-Veto-seos N295%, H25%

Uudisrakennuksen laaduntarkkailu. Ikkunoiden karmirakenteiden tiiveys varmistetaan merkkiainekokein.