Energiatodistus vaaditaan kaikkiin uudisrakennuksiin

1.7.2017 alkaen energiatodistus tulee esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille.

Energiatodistuksen E-luku määräytyy laskennallisesta ostoenergian kulutuksesta, joka painotetaan eri energiamuotojen kertoimella.

E-luvun avulla voidaan vertailla eri rakennuksia keskenään asukkaan kulutuskäyttäytymisestä välittämättä.

Energiatodistus, jonka on laatinut pätevöitynyt energiatodistuksen laatija, on voimassa 10 vuotta.

Energialuokka on ilmoitettava julkisissa myynti- ja vuokrailmoituksissa

Uudisrakennukset

Energiatodistus on osa rakennuslupaan liitettävää energiaselvitystä.

Päivitämme rakennuslupa-aikaiset energiatodistukset ajantasalle tiiveysmittauksen jälkeen.

Päivitetty energiatodistus on esitettävä rakennusvalvonnalle rakennuksen käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.

Olemassa olevat rakennukset

Energiatodistus vaaditaan 1.7.2017 alkaen kaikkiin taloihin, kun niitä ollaan myymässä tai vuokraamassa.

Olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksen laatiminen vaatii aina käynnin kohteessa.

Energiatodistus perustuu paikan päällä tehtyyn katselmukseen ja asetuksen mukaisiin laskelmiin.

Katselmuksen yhteydessä todetaan myös mahdolliset rakennuksen energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet.