Rakenteiden kosteusmittaus

Kosteusmittauksilla ja kosteuskartoituksilla tutkitaan mm. kosteusvahinkojen aiheuttamia kosteusvaurioita sekä  betonin päällystettävyyttä.

Kosteuskartoitus suoritetaan ensisijaisesti pintakosteusosoittimien avulla. Pintakosteusosoittimilla etsitään kuivista vertailupisteistä poikkeavia, kohonneesta kosteudesta antavia viitteitä. Pintakosteuden osoittimien löydöksien perusteella ei tehdä päätöksiä purkutöistä eikä korjaustoimenpiteistä.

Purku- ja korjauspäätöksien tueksi mitataan rakenteiden todellinen kosteus pintakosteusosoittimen osoittamista kohdista, joissa on havaittu viitteitä mahdollisesta kohonneesta kosteudesta. Todellisen kosteuden mittauksia voidaan suorittaa poranreikä-, näytepala-, viilto-, tai piikkimittauksin.

Käytämme kosteuskartoituksien oheistutkimuksina tarvittaessa myös lämpökuvausta.

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus (Rh%)

Betonin suhteellinen kosteus mitataan poranreikämittauksin.

Tarve betonin suhteellisen kosteuden mittauksille tulee esim. määritettäessä betonin kuivumista ennen päällystämistä. Betonin tulee olla riittävän kuivunut ennen päällystämistä, päällystemateriaalista riippuen pääosin n. 80% - 90%Rh.

Betonin suhteellista kosteutta mitataan myös, kun kosteuskartoituksien pintakosteusmittaukset antavat viitteitä kosteudesta. Purku- ja korjauspäätöksien tueksi mitataan aina rakenteiden todellinen kosteus suhteellisen kosteuden mittauksilla, useimmiten poranreikämittauksilla.

Kuivaus

Kosteusvaurioiden kuivaus tulisi aloittaa mahdollisimman pian kosteusvaurion havaitsemisen jälkeeen. Mitä nopeammin kuivaus aloitetaan sitä nopeammin pysähtyy kosteuden aiheuttamien vaurioiden leviäminen.

Tilakuivaimilla ja puhaltimilla kuivataan kosteusvaurioituneen tilan ylimääräinen kosteus nopeasti ja tehokkaasti. Tilakuivaimilla voidaan myös lyhentää betonivalujen kuivumista huomattavasti.

Levykuivaimilla suoritettua pintakuivausta käytetään tehokkaasti esimerkiksi pettäneen vedeneristyksen alapuolisen rakenteiden kuivauksessa.

Kuivamia pidetään kosteusvaurioituneessa tilassa tyypillisesti muutamasta päivästä noin 2-3 viikkoon vauriosta riippuen.

Kuivumista seurataan aina kosteusmittauksin.