Lämpökuvauksen ja tiiviysmittauksen hinta on lähes poikkeuksetta tapauskohtainen. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi tutkittavan kohteen koko, sijainti ja suoritetaanko tiiviysmittauksen yhteydessä myös ilmavuotojen paikannus.

Tiiviysmittaus mittausraportilla

Tiiviysmittauksella selvitetään rakennuksen vaipan ilmanpitävyys ja ilmavuotoluku. Tämä luku kertoo kuinka tiivis tai hatara rakennus on. Se on suoraan verrannollinen rakennuksen energiakulutukseen. Saatu ilmavuotoluku n50 ja q50 ilmoittaa rakennuksen kokonaistiiveyden 50 Pa paine-erolla. Omakotitalon tiiviysmittaus alk. 300 euroa (sis alv).

Uuden energiatehokkuuden määräykset astuivat voimaan 1.7.2012. Tästä alkaen q50-lukua tullaan käyttämään kaikissa uudisrakennusten laadunvalvonnassa.

Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen lisää lähes poikkeuksetta asumismukavuutta ja kasvattaa talon arvoa.

Viesti / tarjouspyyntö

Viesti*

Nimi*

Puhelin*

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite*