Energiatodistus vaaditaan kaikkiin uudisrakennuksiin

Energiatodistus vaaditaan myös 1980 jälkeen rakennettuihin taloihin silloin, kun niitä ollaan myymässä tai vuokraamassa.

Energiatodistuksen E-luku määräytyy laskennallisesta ostoenergian kulutuksesta, joka painotetaan eri energiamuotojen kertoimella.

E-luvun avulla voidaan vertailla eri rakennuksia keskenään asukkaan kulutuskäyttäytymisestä välittämättä.

Energiatodistus, jonka on laatinut pätevöitynyt energiatodistuksen laatija, on voimassa 10 vuotta.

Energialuokka on ilmoitettava julkisissa myynti- ja vuokrailmoituksissa

Uudisrakennukset

Energiatodistus on osa rakennuslupaan liitettävää energiaselvitystä.

Päivitämme rakennuslupa-aikaiset energiatodistukset ajantasalle tiiveysmittauksen jälkeen.

Päivitetty energiatodistus on esitettävä rakennusvalvonnalle rakennuksen käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.

Olemassa olevat rakennukset

Energiatodistus vaaditaan 1980 jälkeen rakennettuihin taloihin, kun niitä ollaan myymässä tai vuokraamassa.

Olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksen laatiminen vaatii aina käynnin kohteessa.

Energiatodistus perustuu paikan päällä tehtyyn katselmukseen ja asetuksen mukaisiin laskelmiin.

Katselmuksen yhteydessä todetaan myös mahdolliset rakennuksen energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet.