Esimerkkirakennuksen lämpöhäviöt yhteensä 6001 € vuodessa.

EE-navi energiaremontin kartoituksella vertaillaan energiaremontin eri vaihtoehtoja, niiden tuomaa hyötyä ja takaisinmaksuaikaa

Rakennuksen nykyiset rakenteet, eristeet, ilmavuodot, ilmanvaihtojärjestelmä, lämmitys ja kulutus simuloidaan pohjatiedoksi laskentaa varten
Energiaremontin ehdotuksissa pyritään ensin laskemaan kulutusta säästävät toimenpiteet ja vasta tämän jälkeen arvioimaan tarvittavien energiatehokkaiden laitteistojen / järjestelmien vaihtoehdot ja tehontarve.

EE-navi raportti

EE-navi raportilla voidaan selkeästi esittää eri remonttivaihtoehtojen tuoma energian säästö, tarvittava budjetti ja hankkeen kannattavuuslaskelma.

Selkeän raportin ja laskelmien kanssa on helpompi tehdä päätöksiä ja hakea mahdollista rahoitusta hankkeeseen.

Yksinkertaisesti – mitä kannattaa tehdä ja mitä ei, jotta remonttiin sijoitetut investoinnit olisivat kustannustehokkaita ja kannattavia.